KERHON SÄÄNNÖT

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA

2 §
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

3 §
JÄSENET

4 §
HALLITUS

5 §
NIMEN KIRJOITTAMINEN

6 §
TILIT

7 §
KOKOUKSET

8 §
VUOSIKOKOUS
  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pyötäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
  5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
  8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet.
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
  10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

9 §
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

10 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

11 §

12 §